Õpetajad


ÕPETAJAD:

Margit Tera | eesti keel   
Katrin Knoll | ajalugu, draamaõpetus 
Krista Leppiko  |liikumine 
Meelike Eenpuu-Villup |meisterdamine 
Aet Alev  |kunstiõpetus 
Ingrid Aas| kunstiõpetus
Kadri  Merimaa |laulmine ja mänguring 


 EKH JUHATUSE LIIKMED:
Kaire Guthan - kaireguthan@gmail.com
Agnes Kuusik-Dijksta - agneskuusik@gmail.com
Margit Teratera.m@hotmail.com
Katrin Knoll- katrin.knoll@gmail.com 
Krista Leppiko- leppiko@yahoo.com