Eesti Kool Hollandis


Eesti Kool Hollandis tegutseb alates 2007. aastast. 
Kooli eesmärgiks on eesti keele oskuse säilitamine ning 
arendamine.


 Eesmärk ja tegevused:

- Hollandis elavate Eesti juurtega laste 
eesti keele oskuse arendamine ja säilitamine
- eesti keele ja kultuuri edasikandmine Hollandis
- (pere)ürituste ja koosviibimiste organiseerimine


Eesti Kool Hollandis tegevust toetavad 
Eesti Instituut ja Haridus- ja Teadusministeerium